Werkteam

Rond ‘de dag van de kazerne’ (1 februari 2017) kon iedereen zich aanmelden om actief mee te werken in een werkteam van circa 12 mensen die samen een representatieve afspiegeling vormen van de betrokkenen bij de herbestemming van de Marinierskazerne.

Het werkteam vormt het ‘werkpaard’ van het interactieve planproces. Omdat het niet praktisch is om met meer dan circa 12 mensen samen te werken is ervoor gekozen om een werkteam in het leven te roepen. De werkteamleden nemen geen beslissingen maar bereiden samen met de professionals van Terra Incognita en overheden de openbare ateliers inhoudelijk voor.

Op deze openbare ateliers ateliers is iedereen welkom om mee te denken en het werk van het werkteam aan te scherpen. In de openbare ateliers wordt een advies of meerdere adviezen aan de bestuurders van de betrokken overheden geformuleerd. Dit advies bevat datgene waar overeenstemming over is, maar ook de onderdelen waar verschillend over gedacht wordt.

 

Op basis van de kandidaten die zich aangemeld hebben begin februari 2017 heeft Terra Incognita een team van 14 mensen samengesteld. In het team zijn representanten aanwezig van:

 • bewoners van Doorn waaronder o.a. jongeren-senioren-jonge gezinnen alsmede ‘goed volk’, het seniorenplatform (SPUH) en leefbaar Doorn
 • buren zoals het landgoed Beukenrode en de omwonenden van het Ludenkwartier
 • mariniers/oud mariniers
 • ondernemers o.a. een oud makelaar en Stichting Q4+
 • recreatie/sport vertegenwoordigers waaronder de sportkoepel Utrechtse Heuvelrug, Doornse Golfclub en scouting
 • zorgverleners

Het team bestaat uit de volgende mensen:

 • Bob van Lierop
 • Cees Otto
 • Egon Alflen
 • Gerard Weck
 • Jeroen Beumer
 • Louis Hellewegen
 • Margreet Drost
 • Marian van der Linden
 • Marja van Eck
 • Menno Letema
 • Niels Kamsma
 • Niels Oosterman
 • Piet Rietkerk
 • Pim Stolker

Werkwijze werkteam

Tijdens werkteamoverleggen werkt het team actief samen aan de inhoud. Een deelnemer is een representant van een doelgroep maar geen vertegenwoordiger. Hij of zij opereert dus op persoonlijke titel.

Private initiatiefnemers en marktpartijen worden op een andere manier betrokken bij het proces en maken geen deel uit van het werkteam In stap 4 worden zij uitgenodigd voor een expertsessie. Zie ook tabblad participeren (onderaan).

Voor het werkteam gelden de volgende spelregels:

 • Elke deelnemer denkt integraal mee over de inhoud en niet slechts vanuit een belang;
 • Een deelnemer aan het werkteam committeert zich aan het proces en steekt daar belangeloos zijn tijd in uit betrokkenheid en belangstelling;
 • Een deelnemer kan een professionele achtergrond hebben maar opereert in de basis vanuit een doelgroep;
 • Een deelnemer committeert zich niet per definitie aan de inhoud. Hij of zij kan een afwijkende mening hebben;
 • Werkteamleden kunnen niet gedurende het proces worden vervangen zonder overleg met de projectleiding van Terra Incognita.

Klik hier aan te melden voor de nieuwsbrief.

LET OP: Wanneer u ingelogd bent kunt u onder 'profiel wijzigen' naar het tabblad 'instellingen' gaan en daar onder privacy uw registratie aanpassen zodat uw gegevens niet voor anderen zichtbaar zijn.

Cookie-instellingen