Aanleiding

In 2022 verhuizen de mariniers in Doorn naar een nieuwe kazerne in Vlissingen. Daarmee gaat ook de Van Braam Houckgeestkazerne en het omliggende gebied een nieuwe toekomst tegemoet. 
De marinierskazerne in Doorn komt naar verwachting in 2022 vrij. Het Rijksvastgoedbedrijf  de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht gaan op zoek naar nieuwe bestemmingen voor het terrein. De komende maanden wordt verkend welke ontwikkelingsrichting wenselijk en realistisch is. De uitkomsten worden vastgelegd in een “integraal ontwikkelingskader voor de herbestemming en verkoop van de marinierskazerne”. Omwonenden, bewoners en ondernemers en verschillende belangengroepen kunnen bijdragen aan de zoektocht naar een passende toekomst voor het kazerneterrein. Bijvoorbeeld tijdens atelierbijeenkomsten, op deze website of in het werkteam. We zetten een eigentijds participatieproces in. Dit is in het participatieplan uitgewerkt. De participatie wordt uitgevoerd door adviesbureau Terra Incognita in opdracht van de drie overheden.

Klik hier aan te melden voor de nieuwsbrief.

LET OP: Wanneer u ingelogd bent kunt u onder 'profiel wijzigen' naar het tabblad 'instellingen' gaan en daar onder privacy uw registratie aanpassen zodat uw gegevens niet voor anderen zichtbaar zijn.

Cookie-instellingen