Submenu

Concept Onderzoeksscenario's & optimalisatie voor experts & HKU resultaten

26-05-2017 2124 keer bekeken 0 reacties

Op 12 april vond het tweede atelier plaats. Daarin konden bezoekers de onderzoeksscenario’s van het werkteam aanscherpen. De concept scenario’s staan nu op onze internetsite en zijn het eindresultaat van de derde stap van het participatieproces.

Stap 4 - optimalisatie onderzoeksscenario’s
In de huidige vierde stap worden de onderzoeksscenario’s geoptimaliseerd. Doel van deze stap is om de onderzoekscenario’s zowel ruimtelijk als wat betreft de invulling te verbeteren en op die manier verschillende kansrijke richtingen te verkennen en later te beoordelen. Op 16 en 17 mei hebben we in twee dagen een groot aantal adviezen en meningen opgehaald. We spraken met de gemeentelijke adviesraden, rijks- en provinciaal adviseurs, enkele marktpartijen, experts op vele verschillende gebieden, initiatiefnemers en het werkteam. Zij deden suggesties voor optimalisaties van de onderzoeksscenario’s vanuit ieders discipline. Een samenvattend verslag volgt nog op de website, maar we geven u alvast enige indruk van de reacties op de onderzoeksscenario’s:

 • Er is grote vraag naar woningen, en er zijn weinig geschikte locaties in de omgeving. Geef woningbouw een plek op dit terrein.
 • Combineer educatie, sport en de zakelijke recreatieve markt
 • (Inter)nationale kennisinstellingen en topsport zijn weinig kansrijk, op kleinere schaal en lokaal/regionaal zijn er wel mogelijkheden
 • Een tweede dorpshart voor Doorn is niet kansrijk en niet gewenst
 • Geef wel ruimte aan functies die zorgen voor levendigheid, vermijdt een mono-functionele invulling
 • Zet niet in op senioren of levensloopbestendig maar op leeftijdloos bouwen en een gezonde wijk
 • Niet specifiek jongeren maar juist jonge gezinnen zijn een kansrijke doelgroep met meerwaarde voor de regio. Dat vraagt betaalbare woningen.
 • De ambitie voor duurzaamheid mag groter, laat deze terugkomen in alle onderzoeksscenario’s in al haar facetten (energie, grondstoffen, mobiliteit, water etc.)
 • Verbindt alle onderzoeksscenario’s (nog) beter met de directe omgeving, voorkom een enclave
 • Behoud flexibiliteit voor een kans die zich in 2022 kan voordoen en nu niet te voorspellen is
 • Behoud meer bestaande gebouwen maar schuw gelijktijdig grote ingrepen niet

Reageren op de onderzoeksscenario’s
We bieden ook u de mogelijkheid om via onze internetsite te reageren op de onderzoeksscenario’s. Dat kan tot 2 juni. De mogelijkheid wordt geboden onderaan de webpagina van elk onderzoeksscenario.

Resultaten Studenten HKU

In september 2016 werkten studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) aan concepten voor de toekomst van het terrein van de marinierskazerne in Doorn, als onderdeel van hun studieprogramma.

Helaas hebben we pas recent beschikking gekregen over deze resultaten die we nu met u delen. U vindt ze op de website onder producten.

0  reacties

Klik hier aan te melden voor de nieuwsbrief.

LET OP: Wanneer u ingelogd bent kunt u onder 'profiel wijzigen' naar het tabblad 'instellingen' gaan en daar onder privacy uw registratie aanpassen zodat uw gegevens niet voor anderen zichtbaar zijn.

Cookie-instellingen