Submenu

Participatieplan 15 december in de gemeenteraad

25-11-2016 750 keer bekeken 0 reacties

Het participatieplan voor herbestemming van de Marinierskazerne in Doorn is 22 oktober vastgesteld door het college van B&W van gemeente Utrechtse Heuvelrug en wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plan wordt op 15 december in de gemeenteraad besproken.

Participatieplan in de Raad
Op 15 december spreekt de gemeenteraad over het participatieplan. Dit is in de ronde “beeld- en oordeelsvorming’. U kunt hierbij aanwezig zijn en uw mening geven.

De raad hanteert voor de behandeling van raadsvoorstellen de 'B(eeldvorming) O(ordeelsvorming) B(esluitvorming)-methode': De raad verzamelt tijdens deze bijeenkomsten informatie over voorgestelde besluiten of andere belangrijke zaken door met inwoners, het college, de ambtelijke organisatie en met elkaar in gesprek te gaan.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst kunt u meepraten met de raads- en commissieleden en andere belangstellenden. Het is ook mogelijk vooraf de raads- en commissieleden toe te spreken als u dit prettiger vindt. U kunt dit vooraf aangeven bij de griffie, maar het hoeft niet. Tijdens de oordeelvormende bijeenkomst kunt u ook meepraten om zodoende de raads- en commissieleden te helpen hun discussiepunten scherp te krijgen. Het is dan niet de bedoeling dat u punten aandraagt die niet in de beeldvorming zijn besproken.

 Aan het eind van de oordeelvormende bijeenkomst geven de fracties aan of zij het eens zijn met het voorstel en of het door kan naar besluitvorming in een raadsvergadering. De fracties kunnen dan ook aangeven of zij het voorstel nog aan de hand van een motie of een amendement willen bespreken, of dat het voorstel akkoord is en als hamerstuk afgehandeld kan worden. Belanghebbenden kunnen in de raadsvergadering niet meer meepraten’.

Het raadsvoorstel en verdere informatie, zoals de data van de beeld- en oordeelvormende bijeenkomsten vindt u op de website van de gemeente.

Mocht u nog vragen hebben kunt u natuurlijk contact opnemen met de griffie.

 

Klik hier aan te melden voor de nieuwsbrief.

LET OP: Wanneer u ingelogd bent kunt u onder 'profiel wijzigen' naar het tabblad 'instellingen' gaan en daar onder privacy uw registratie aanpassen zodat uw gegevens niet voor anderen zichtbaar zijn.

Cookie-instellingen