Submenu

Verwarring en/of misleiding

Nannette en Bertus Koot 12-09-2017 2850 keer bekeken 1 reacties

Wij waren op de avond van 6 september aanwezig. Er waren veel belangstellenden maar de avond verliep behoorlijk chaotisch. Het was voor velen om ons heen volstrekt onduidelijk waar je eens of oneens tegen zei. Zelfs voor de mensen van het werkteam was het onduidelijk. Met rode stickers was je toch tegen en met groen voor?  Nee, met rood kon je prioriteit aan een onderwerp geven. Ook de formulering van stellingen riep veel vragen op. Veel mensen voelde zich gemanipuleerd. Was er wel sprake van een open orientatie en oprechte interesse voor de ideëen/keuzes van de betrokkenen of is dit hele traject alleen bedoeld voor het schijngevoel van democratie en inspraak? Wij twijfelen toch heel sterk of er wel echt sprake is van participatie en invloed op de keuzes welke straks zullen worden gemaakt. Het woord duurzaam en groen is vaak gevallen in de presentaties maar hoe is het dan toch mogelijk dat er uiteindelijke toch relatief zo weinig aandacht is voor het behoud van natuur! Landgoed Beukenrode en de omliggende terreinen vallen onder de Natuurschoon Wet, de Utrechtse Heuvelrug is een nationaal park, op het landgoed is er sprak van prachtige natuur en beschermde dieren zoals dassen, boommarters, bijzondere vogelsoorten, ..... enz. Is er al niet genoeg natuur ingeleverd voor de randstad? Laten we zuinig zijn op het groen en terughoudend om dit op te geven in het belang van onze volgende generaties. Een ontsluiting via de Stamerweg draagt absoluut bij aan een vernietiging van deze mooie ontwikkeling in bedoeld bos- en natuurgebied en vinden wij het om meerdere redenen een hele onlogische en onbegrijpelijke benoemde optie. Nog geen paar jaar geleden hebben wij meegewerkt aan de bouw van de faunatunnel om dieren een vrije en veilige doorgang te bieden via landgoed Doorneveld, over onze natuurgrond, door landgoed Beukenrode naar de bossen van het Utrechts landschap. Hieraan liggen studies ten grondslag en zijn gebasseerd geweest op de ecologische corridor die aanwezig bleek. Veel geld (miljoenen) is er gestoken in dit onderzoek en de bouw van de faunatunnel. De ontsluiting via de stamerweg (drukte, omgevings- en straatverlichting, lawaai van auto's, uitlaatgassen, brommers, fietsen etc.) en de enorme toename van de leefdruk op landgoed Beukenrode zal deze natuurlijke corridor zeker doen verdwijnen. Momenteel is dit gedeelte zelfs stiltegebied. Dat de faunatunnel werkt is inmiddels gebleken: op Landgoed Beukenrode in een rustig, donker gedeelte van het bos vlakbij de vijver (die men in de plannen wil uitbreiden tbv recreatie) is een bewoonde dassenburght aangetroffen. Daarnaast dient de stamerweg (nu een rustig bospad) als toegangsweg voor wandelaars en ruiters naar de achtergelegen bossen. Doorn is altijd een paardrijk gebied geweest waar veel natuurliefhebbers al jaren wonen en er diverse stalhouderijen aanwezig zijn. Wij moeten niet denken aan de onveilige situaties die er zullen ontstaan door al dit verkeer, wandelaars, fietsers en paarden over dezelfde weg te laten gaan. Als gemeente moet je niet willen dat deze ruiters er noodgedwongen voor moeten kiezen dan maar dwars door het dorp gaan.  

Maar los van bovenstaande feiten is de, op 6 september plotselinge benoemde ontsluiting van de stamerweg, ook om een andere reden heel vreemd. Nergens in de scenarios en in geen enkel voortraject is gesproken of iets te vinden geweest over een ontsluiting via de stamerweg. Ook, op de op 6 september gepresenteerde borden met de scenarios, was dit nergens te zien. Er was hierop alleen sprake van een wandel/ruiterpad en evt een fietspad. Hierover hebben we ook op de bewuste avond gesproken met leden van het werkteam die dat ook niet begrepen en/of konden uitleggen. Dat was dan waarschijnlijk een foutje gaven zij aan.

Wij kunnen ons echter heel moeilijk voorstellen, dat in een op het eerste gezicht zo zorgvuldig opgezet traject, dit soort fouten zouden worden gemaakt. En wat schetst nu onze verbazing;  in de scenarios die nu op de website staan is juist dit onderdeel aangepast. Plotseling staat de stamerweg en het bosgebied er omheen wel als autoweg ingetekend. Wellicht alle goede bedoelingen ten spijt, kunnen wij ons niet aan het gevoel onttrekken dat hier in het gunstigste geval sprake is van dommigheid en onkunde en in het ongunstigste geval van bewuste misleiding.

Wij hopen van harte dat het vervolgtraject zorgvuldiger (zonder fouten) zal worden doorlopen met oprechte participatie van zeer betrokken burgers en dat de door ons genoemde cruciale punten betreffende het behoud van de natuur zullen worden overgenomen.

Nannette Schenk en Bertus Koot

 

Eduard van Loenen

15-09-17 om 23:28

Laten we inderdaad hopen dat de natuur deze keer niet hoeft te wijken voor geldelijke belangen en we niet genoodzaakt worden juridische stappen te nemen teneinde deze te beschermen.

Klik hier aan te melden voor de nieuwsbrief.

LET OP: Wanneer u ingelogd bent kunt u onder 'profiel wijzigen' naar het tabblad 'instellingen' gaan en daar onder privacy uw registratie aanpassen zodat uw gegevens niet voor anderen zichtbaar zijn.

Cookie-instellingen